• Rensende materiale

Rensende materiale

  • Rens tørremiddel
  • Beskrivelse
  • Produktet er en kaliumpermanganatkatalysator med aluminiumoxid som bærer, med stærke oxidationsegenskaber, som kan oxidere og nedbryde alle slags skadelige gasser i luften, såsom svovldioxid, hydrogensulfid, kulilte,
  • Farlige stoffer som nitrogenoxider kan renses effektivt.
  • Ansøgning:
  • Under kemorption fjerner JZ-M rensende tørremiddel forurenende gasser fra luften gennem adsorption, absorption og kemisk reaktion.Farlige gasser oxideres til harmløse gasser, hvilket hjælper med at reducere forurenende stoffer, der nedbrydes og frigives til luften.
 
  • Aktivt kul
  • Beskrivelse
  • Aktivt kul fremstilles samlet af kulstofholdige råmaterialer såsom træ, kulstof og petroleumskoks gennem pyrolyse og aktiveret forarbejdning, med udviklet porestruktur, stort specifikt overfladeareal og rige overfladekemiske grupper og kulstofmaterialer med stærk specifik adsorptionskapacitet.

Send din besked til os: