• Industriel spildgasrensning

Ansøgning

Industriel spildgasrensning

2

Industriel røggasrensning refererer hovedsageligt til behandling af industriel affaldsgas såsom støvpartikler, røg, lugtgas, giftige og skadelige gasser, der produceres på industrielle steder.

Den spildgas, der udledes fra industriel produktion, har ofte skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.Der skal træffes rensningsforanstaltninger, før udledt luft opfylder kravene i udstødningsemissionsstandarderne.Denne proces er kendt som spildgasrensning.

Adsorptionsmetoden brugte adsorbent (aktivt kul, molekylsigte, rensende tørremiddel) til at adsorbere forurenende stoffer i industriel udstødningsgas, og den passende adsorbent vælges til forskellige udstødningsgaskomponenter.Når adsorbenten når mætning, fjernes de forurenende stoffer, og den katalytiske forbrændingsteknologi bruges til at dybt oxidere det organiske stof til kuldioxid og vand i den industrielle affaldsgas, og dermed opnå en alt-i-en maskine og hjælpeudstyr til rensning formål.


Send din besked til os: